نظافت مجمتع مسکونی در تهران

نظافت مجمتع مسکونی در تهران

 نظافت مجتمع مسکونی در تهران حفظ نظافت مجتمع مسکونی بر عهده تمامی ساکنین است و تمامی اعضاء باید وظایف خود در حفظ نظافت مجتمع را انجام دهند.یک ساختمان دارای بخش های مختلفی اعم از خصوصی و اشتراکی است. در قانون بخش‌هایی از...
ادامه مطلب
خدمات نظافت مجتمع مسکونی

شرکت نظافت مجمتع مسکونی در تهران

یکی از محل های ضروری برای تمیز نگه داشتن ساختمان آپارتمان، ورودی ساختمان، لابی و محل مسکونی مشترک است. این مناطق مشترک مجتمع مسکونی در طول یک هفته شاهد رفت و آمد زیادی خواهند بود و  نظافت آنها مهم است. همچنین این فضاها را...
ادامه مطلب
نظافت مشاعات در تهران

خدمات نظافت مشاعات در تهران

خدمات نظافت مشاعات فن باز در تهران مشاعات ساختمان از جمله ورودی، نمایانگر نمای آپارتمان یا ساختمان برای بازدید کنندگان و مستاجران است، به همین دلیل همیشه این قسمت ها باید تمیز و آراسته باشند. نظافت منظم مشاعات باعث می...
ادامه مطلب