خدمات ویزیت بیمار در محل فن باز در تهران

ویزیت پزشک در محل در تهران

ویزیت بیمار در منزل فن باز در تهران هدف برنامه ویزیت در منزل ما فراهم کردن راحتی برای بیمارانی است که ممکن است به مراجعه پزشکی به بیمارستان و درمانگاه ها نیاز نداشته و یا حتی به علل مختلفی چون کرونا، سن بالا، مشغله و......
ادامه مطلب
انجام تست کرونا فن باز در تهران

انجام تست کرونا در منزل در تهران

انجام تست کرونا فوری در منزل توسط فن باز اگر چه با توجه به گذشتن نزدیک به دو سال از شیوع ویروس کرونا و تزریق واکسن در دوز های دوم و سوم  از شدت کرونا کاسته است اما همچنان این ویروس وجود داشته و حتی با سویه ای جدید و خطرناک...
ادامه مطلب